Istoric

În data de 30 noiembrie 2006, un numar de 143 persoane din aceeasi ramura de activitate, s-au întâlnit în cadrul unei sedinte constitutive, în cadrul careia s-a adoptat statutul sindicatului, s-a întocmit un proces verbal de constituire care cuprinde si procura împuternicitului special si lista membrilor din organele de conducere.

În data de 14 decembrie 2006 d-l Cozma Marius Daniel, în calitate de persoana împuternicita sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice, a depus la Judecatoria Va slui cererea înregistrata sub nr. 8285/14 decembrie 2006 prin care a solicitat înscrierea Sind icatului DGASPC Vaslui în registrul special al sindicatelor aflat la Grefa Judecatoriei Vaslui si acordarea personalitatii juridice.

Prin Sentinta Civila nr. 42/C/18 decembrie 2006 pronuntata de Judecatoria Vaslui s-a dispus înscrierea Sind icatului DGASPC Vaslui cu sediul în Vaslui suburbia Moara Grecilor, Soseaua Nationala Vaslui – Iasi nr. 1, etajul 2, camera nr. 9, judetul Vaslui, în registrul special al sindicatelor aflat la Grefa Judecatoriei Vaslui, cu consecinta dobândirii personalitatii juridice.

În data de 12.05.2009, în cadrul Adunarii Generale a membrilor a fost adoptata, cu un numar de 109 membri din totalul de 111 membri prezenti, modificarea componentei biroului operativ, astfel:

Presedinte: LIVITA DORU

Vicepresedinte: PO PA IONUT

Vicepresedinte: RUSU GRATZIANI

Vicepresedinte: CIBOTARU DAN

Vicepresedinte: SPIRIDON PETRU DANIEL

Secretar: DOHOTARU MARIUS

În data de 04.06.2009 d-l Doru Livita, în cali tate de persoana împuternicita a solicitat prin cererea înregistrata sub nr. 3222/333/2009 sa se ia act de modificarea statutului si componentei biroului operativ si înscrierea acestor modificari în registrul sindicatelor aflat la Grefa Judecatoriei Vaslui.

Prin Sentinta Civila nr. 9/C în Sedinta din Cam era de Consiliu de la 15 iunie 2009 s-a dispus înscrierea în registrul special al sindicatelor aflat la Grefa Judecatorie Vaslui a modificarii statutului si componentei Biroului Operativ al sindicatului, astfel:

. Presedinte: LIVITA DORU

. Vicepresedinte: POPA IONUT

. Vicepresedinte: RUSU GRATZIANI

. Vicepresedinte: CIBOTARU DAN

. Vicepresedinte: SPIRIDON PETRU DANIEL

. Secretar: DOHOTARU MARIUS

În data de 30.01.2010 Adunarea Generală a Delegaţilor Sindicatului DGASPC Vaslui a ales prin vot secret, ca urmare a demisiei d-lui Doru Liviţă din funcţia de preşedinte, un nou preşedinte în persoana d-lui Creţu Gică. În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost revocată şi componenţa Biroului Operativ.

În data de 20.02.2010 a avut loc o nouă şedinţă a Adunării Generale a Delegaţilor Sindicatului DGASPC Vaslui şi s-a ales noua componenţă a Biroului Operativ:

 1. Vicepreşedinte – URUMOV DANIELA
 2. Vicepreşedinte – CONDREA POLIXENIA
 3. Vicepreşedinte – POPA MONICA RAMONA
 4. Vicepreşedinte – GHINEA CLAUDIA
 5. Secretar General – DOHOTARU P. MARIUS-SERGIU

În data de 25.02.2010 d-l Creţu Gică, în calitate de persoană împuternicită a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. 1221/333/2010 să se ia act de modificarea statutului şi componenţei biroului operativ şi înscrierea acestor modificări în registrul sindicatelor aflat la Grefa Judecătoriei Vaslui.

Prin Sentinţa Civilă nr. 9/C în Şedinţa din Camera de Consiliu de la 01 martie 2010 s-a dispus înscrierea în registrul special al sindicatelor aflat la Grefa Judecătorie Vaslui a modificării statutului şi componenţei Biroului Operativ al sindicatului, astfel:

 1. Preşedinte: CREŢU GICĂ
 2. Vicepreşedinte: URUMOV DANIELA
 3. Vicepreşedinte: CONDREA POLIXENIA
 4. Vicepreşedinte: POPA MONICA RAMONA
 5. Vicepreşedinte: GHINEA CLAUDIA
 6. Secretar: DOHOTARU P. MARIUS-SERGIU