Prezentare

             Sindicatul DGASPC Vaslui este o organizatie sindicala care reuneste pe baza de adeziune voluntara functionari publici, personal contractual si asistenti maternali profesionisti care îsi desfasoara activitatea în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui. Sindicatul DGASPC Vaslui are drept scop promovarra drepturilor si intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, sindicatul urmând sa-si desfasoare activitatea în conditiile prevazute de Legea nr. 54/2003 si de normele internationale.

Unde suntem afiliati ?

La nivel national suntem afiliati Federatiei Salariatilor din Administratia Publica Centrala si Locala ” Columna “, afiliata Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România Fratia.