Statut

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1 – Sindicatul din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui este o organizatie sindicala cu personalitate juridica care nu are caracter politic, în conformitate cu dreptul constitutional de asociere.

Art.2 – Sindicatul din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui se constituie si functioneaza conform prevederilor Constitutiei României, a Legii Sindicatelor nr.54/2003, a Legii functionarilor publici nr.188/1999, precum si a mentiunilor cuprinse în hotarârea judecatoreasca de constituire.

Art.3 – (1) . Sindicatul din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui este o organizatie apolitica, libera, independenta, care reprezinta interesele functionarilor publici si personal contractual in baza liberei adeziuni, fara nici o îngradire, fara deosebire de nationalitate, sex, rasa, convingeri politice sau religioase.

Art.4 – Denumirea prescurtata (abreviata) Sindicatul din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui este SINDICATUL”DGASPC” VASLUI.

Download document